11.5.05

Tha uisge-beatha math dhuibh

Tha an t-àm ann airson rudeigin nach eil mu spòrs!

Tha co-labhairt EuroMedLab 2005 ann an Glaschu an t-seachdain seo. Thug Jim Swan MD òraid an-dè agus thuirt e gu bheil mòran 'ellagic acid' aig uisge-beatha. Tha 'ellagic acid' anti-ogsaidear gu bheil a’ marbhadh ceallan aillse. Thuirt e gu bheil an ellagic acid aig uisge-beatha nas motha na an ellagic acid aig fìon dearg.

Slàinte mhath!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home