26.5.05

Latha Naomh Anndrais

Faodaidh sinn a bhith a’ faighinn latha-fèille ùr an seo ann an Alba. Thaic 76 Buill Pàrlamaid am bile-buill aig Dennis Canavan BPA a stèidicheadh latha-fèille ùr air latha naomh pàtran na h-Alba. Ach ged a tha, thuirt Jack McConnell, am Prìomh Mhinistear, nach robh e cinnteach den bbuannachd den bheachd. Cha diùlt e a’ mhòr-chuid den phàrlamaid, an dhiùlt?

Tha là Naomh Anndrais air a’ chomharrachadh air 30mh an t-Samhain.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home