10.5.05

Cupa Bogha-fhrois

Cluichidh Sgioba Rugbaidh Dun Èideann ann an co-fharpais ùr - an 'Rainbow cup'. Bidh seo a’ chiad turas gum bidh clubaichean leth-chruinne mu Thuath agus clubaichean leth-chruinne mu Dheas a’ cluich le chèile. Compàirtichidh Glaschu, na Crìochan, ceithir sgioban Èireannach, ceithir sgioban Cuimreach, ceithir sgioban Eadailteach agus naoi sgioban bho Afraga a Deas. Tòisichidh an co-fharpais an ath-bhliadhna agus mairidh e seachd seachdainean.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home